rFIRMA

Dofinansowanie BUR

Wpieramy Cię na każdym etapie realizacji dofinansowania BUR.

Co to jest PSF?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie usług w Bazie Usług Rozwojowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

Projekty realizowane są w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) to schematy dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mają pomóc przedsiębiorcom i pracownikom. Ta opcja finansowania pozwala przedsiębiorcom na zakup profesjonalnych usług rozwoju biznesu w dowolnym momencie, w zależności od aktualnych potrzeb ich firmy.

Wyróżniamy dwa rodzaje wsparcia na poziomie krajowym oraz regionalnym:

 • Krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR),
 • Regionalny program EFS dotyczy dystrybucji środków na rozwój kadr przedsiębiorstw na terenie 14 województw z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego.

Co to jest BUR?

Baza Usług Rozwojowych, prowadzona od 2015 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), łączy profesjonalistów biznesu z szeregiem usług, które mogą pomóc w poszerzaniu ich kompetencji.

Refundacja kosztów z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania  (PSF) opiera się na następujących założeniach:

 • Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw;

 • Odbiorca usługi mają pełną kontrolę nad tym, z którym dostawcą chcą współpracować;

 • System umożliwia szybką reakcję na potrzeby odbiorców wsparcia;

 • System zintegrowany jest z Bazą Usług Rozwojowych, tak aby przedsiębiorca mógł wybierać tylko spośród ofert znajdujących się w Bazie.

Refundacja regionalna
-wybierz swoje województwo

Dofinansowanie dolnośląskie

Dofinansowanie kujawsko-pomorskie

Dofinansowanie łódzkie

Dofinansowanie lubelskie

Dofinansowanie lubuskie

Dofinansowanie małopolskie

Dofinansowanie opolskie

Dofinansowanie podkarpadzkie

Dofinansowanie podlaskie

Dofinansowanie śląskie

Dofinansowanie świętokrzyskie

Dofinansowanie warmińsko-mazurskie

Dofinansowanie wielkopolskie

Wsparcie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

RFIRMA

 

Realizacja wsparcia

rfirma

 • Analiza potrzeb;
 • Przedstawienie oferty wariantowej;
 • Podpisanie umowy;
 • Realizacja usług;
 • Rozliczenie usług.

Zaczynamy

Gotowy na prawdziwą zmianę? Zbudujmy Twój sukces razem!