rFIRMA

Dofinansowanie zachodniopomorskie

Wpieramy Cię na każdym etapie realizacji dofinansowania BUR.

Dofinansowanie w zachodniopomorskim

Dofinansowanie zachodniopomorskie – Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Maksymalne dofinansowanie na osobę: max. do 6 000,00 zł
Zakres wsparcia: refundacja poniesionych kosztów.
Minimalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do poziomu 80%, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • korzysta z usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub walidacji, o której mowa w art.2 pkt 22 tej ustawy,
 • przed przystąpieniem do niniejszego projektu uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER,
 • prowadzi działalność gospodarczą w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego,
 • prowadzi działalność gospodarczą na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia (SSW) w odniesieniu do pracowników zatrudnionych wyłącznie na terenie SSW, zlokalizowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
 • jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu,
 • usług rozwojowych korzystają pracownicy przedsiębiorstwa w wieku powyżej 50 roku życia lub pracownicy o niskich kwalifikacjach.

Dane operatorów wsparcia

 

Z

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego "KARR"

Koszalin:

email: e.szydlowska@karrsa.pl, m.lesniewska@karrsa.pl, l.drazkiewicz@karrsa.pl, p.sulek@karrsa.pl

tel.: 511 996 395, 511 996 249, 515 416 890, 515 416 845

http://uslugirozwojowe.karrsa.eu/

Szczecin:

Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego

Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233

email: m.zdobylak@karrsa.pl, a.majkowska@karrsa.pl

tel: 515 416 886, 515 416 856

Z

Polska Fundacja Przedsiębiorczości "PFP"

Szczecin:

Monte Cassino 32 70-466 Szczecin.
Tel.: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

Koszalin:

Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

Wałcz:

Południowa 10 B, 78-600 Wałcz
tel/fax (67) 25 83 086
email: fur@fur.pfp.com.pl
www.fur.pfp.com.pl

Z

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego "ZARR"

ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin.
tel: (91) 488 24 88 fax: (91) 488 26 26
email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl

Refundacja regionalna
-wybierz swoje województwo

Dofinansowanie dolnośląskie

Dofinansowanie kujawsko-pomorskie

Dofinansowanie łódzkie

Dofinansowanie lubelskie

Dofinansowanie lubuskie

Dofinansowanie małopolskie

Dofinansowanie opolskie

Dofinansowanie podkarpadzkie

Dofinansowanie podlaskie

Dofinansowanie śląskie

Dofinansowanie świętokrzyskie

Dofinansowanie warmińsko-mazurskie

Dofinansowanie wielkopolskie

Wsparcie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

RFIRMA

 

Realizacja wsparcia

rfirma

 • Analiza potrzeb;
 • Przedstawienie oferty wariantowej;
 • Podpisanie umowy;
 • Realizacja usług;
 • Rozliczenie usług.

Zaczynamy

Gotowy na prawdziwą zmianę? Zbudujmy Twój sukces razem!